ВУЗ ШАГ

ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА «ДИВОСВІТ»

РОЗКЛАД

УРОКІВ НА 2018 – 2019 Н.Р.

 

Понеділок

1-А

1 -Б

1-В

2 -А

2-Б

2- В

3- А

 3- Б

3-В

4-А

4- Б

4- В

 

1. Я дослід. світ

 Я дослід. світ

Я дослід. світ

Я дослід. світ

Я дослід. світ

Я дослід. світ

природозн.

анг м. /

літ. чит./

укр. м./фіз.к.

літ.  читання

фіз. к./ укр м

 

2. математ.

 математ.

Я дослід. світ/

фіз.культ./

укр. мова/

інф./ укр. мов

анг м. /

математика

математика

фіз. к./ укр м

 муз.м./ обр. м

укр. м./фіз.к.

 

3. обр. мистецт.

 фіз.культ./

укр м. /

анг. м./

математика

укр. мова/інф.

мислення

літ. чит./

мислення

муз. /обр.

Осн.здор.

математика

 

4. анг. м./ укр.м.

Я дослід. світ/

мислення

математ.

 анг. м./

Я дослід. світ/

укр. м./фіз.к.

фіз.культ./

укр. мова/інф.

  Осн.здор.

математика

муз.м./ обр. м

 

5. укр м. /анг. м.

укр м. /

фіз.культ./

 укр м. /

фіз.культ./

математика

фіз. к./ укр м

укр. мова/

інф./ укр. мов

анг м. /

укр. м.

Осн.здор.

 

6.

 

 

 обр. мистецт.

 

 

христ.етика

Природ.

 

 Труд.навч.

мислення

 анг. мова/

 

Вівторок

1. Я дослід . світ

Я дослід . світ

Я дослід . світ

Я дослід . світ

Я дослід . світ

Я дослід . світ

літ. чит./

математика

анг. мова/

анг. м./інформ.

 природа

природа

 

2. математ.

укр. м./

математика

 математ

фіз. кул./

укр. м./фіз.кул

фіз. к./

анг. мова/

укр. мова/

Інформ./анг.

 математ.

математ.

 

3. Я дослід. світ/

анг. м./

 анг. м.  /

укр. мова/інф.

укр. м/

фіз. к./ укр. м

укр. мова/  

Я у світі/

фіз.культ./  

 Матем.

укр. мова

анг. мова/

 

4. укр м. /

фіз.к.

укр. мова/ /

 інф./ укр. мов

Математ.

Математ.

Математ.

літ. чит./

 Я у світі

 фіз.к./  укр. м.

анг. мова/

фіз.кул./  укр. м.

 

5. фіз.культ./

 математика

Навч.д-сть

Я дослід . світ/

 обр. м  

анг. мова/

Я у світі

укр. мова/інф.

Труд.навч.

Літ.чит.

фіз.культ.

Труд.навч.

 

6.

 

 

 

 

 

 

інф./ укр. мов

Літ.чит./

укр. мова/фізк.

анг. мова/

укр. мова/фізк.

 

Середа

1. Я дослід . світ

Я дослід . світ

Я дослід . світ

Я дослід . світ

Я дослід . світ

Я дослід . світ

 анг. мова/

фіз.к./укр.мов

укр.мов/фіз.к.

 математ.

літ.  читання

літ.  читання

 

2. анг м. / укр м.

Я дослід . світ/

 математ.

фіз.к. /укр. м

математика

фіз. к./ укр. м

математ.

 укр.мов/фіз.к.

фіз.к./укр.мов

Я у світі

Математ.

анг.мова/

 

3. укр м. /анг. м.

навч.д-сть

 Обр.мист.

укр. м./фіз. к.

укр м. /анг. м.

укр. м./фіз.кул

 Літ.чит./

математ.

Осн.здор.

укр.мов/фіз.к.

Я у світі

фіз.культ./

 

4. навч.д-сть

фіз. к./ укр. м.

укр. м./фіз. к.

Я дослід . світ/

Христ.етика 

укр м. /анг. м.

Труд.навч.

 Осн.здор.

 математ.

фіз.к./укр.мов

анг.мова/

укр. мова/

 

5. навч.д-сть

укр. м./фіз. к.

фіз. к./ укр. м.

анг. мова/

Я дослід . світ/

анг.м./укр.м.

Осн.здор.

Христ.етика

природа

природа

фіз.культ.

Я у світі

 

6.

 

 

 

укр м. /анг. м.

 

 Обр.м./медіа

 

 

 

 

 

 

Четвер

1. Я дослід . світ

Я дослід. світ

Я дослід. світ

Я дослід . світ

Я дослід . світ

Я дослід . світ

 Літ.чит./

математ.

анг. мов./

Літ.чит.

укр.мова

 мислення

 

2  муз. м/укр.м.

математ

математ

 мислення

Я дослід . світ/

 анг мов/

математ.

Обр.м./медіа

Христ.етика

 математика

анг. мова/інф.

 математика

 

3. укр.м./муз.м

анг м. / укр м.

укр м. /анг. м.

англ.мова/

 муз.м

мислення

природа

природа

математ.

Христ.етика/

інф./ анг. мова

укр.мова/

 

4. Я дослід. світ/

укр м. /анг. м.

анг. мова/

муз. м/укр.м.

англ.мова/

укр.м./муз.м

інф./ укр. мов

літ.читання

 природа

укр.мова/

природа

Христ.етика/

 

5. фіз. к./

Обр.мист.

укр. м./фіз. к.

 укр.м./муз.м

мислення

муз. м/укр.м

укр. мова/інф.

труд.  навч

Обр.м./медіа

анг. мова/

Христ.етика

Літ.чит.

 

6.

 

 

 

 

Фіз.культ.

 

 

 музика

 

 

 

 

П’ятниця

1  Я дослід . світ

 Я дослід. світ

 Я дослід. світ

Я дослід. світ

Я дослід. світ

 Я дослід. світ

 математ.

анг.мова/

математика

  математика

укр.мова

анг. мова/

 

2. математ.

муз. м/укр.м.

укр.м./муз.м

укр. м./фіз. к.

фіз.к. /укр. м

Математ.

фіз.к./укр.мов

укр.мов/фіз.к.

анг. мова/

природа

математика

Інформ./

 

3. анг м. / укр м.

 укр.м./муз.м

 муз. м/укр.м.

Христ.етика

 укр. м./інф.

Я дослід. світ/

укр.мов/фіз.к.

фіз.к./укр.мов

укр.мова/

анг. мова/

літ.  читання 

Математ.

 

4. укр м. /анг. м.

анг. м./

Я дослід. світ/

Математ.

інф./ укр. мов

Христ.етика

 Муз.мист.

 Математ.

Фіз.культ.

літ.  читання 

анг. мова/

природа

 

5. фіз. кул.

Навч.д-сть

анг. м./

фіз.к. /укр. м

укр. м./фіз. к.

Обр.мист.

анг.мова/

 музика

Літ.чит./

мислення

Труд.навч.

літ.  читання 

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

анг.  мова/

Фіз.культ.