ВУЗ ШАГ

         Свою історію наша школа розпочала 1 вересня 1998 р., коли за рішенням виконавчого комітету Львівської міської ради №444 від 07.08.1998 р. була створена початкова школа "Дивосвіт" на базі дошкільної установи №59.

         02.10.1998 р.  наша школа була включена до Єдиного Державного реєстру підприємств та організацій України і їй було присвоєно ідентифікаційний код 25558358;

         26 березня 2002 року "Початкова школа "Дивосвіт"" змінила назву на "Загальноосвітня школа "Дивосвіт"" відповідно до наказу директора департаменту гуманітарної та соціальної політики Львівської міської ради №13/6 від 11.03 2002 р. "Про затвердження Статуту загальноосвітньої школи "Дивосвіт";

         З 1 вересня 2004 року у школі запроваджено поглиблене вивчення англійської мови з першого класу відповідно до наказу управління освіти Львівської міської ради №1301-12/197 від 22.06.2004 р. "Про класи з поглибленим вивченням предметів".

         Упродовж 2007-2008 навчального року в  основу  діяльності  загальноосвітньої школи "Дивосвіт"  покладено  діючі  законодавчі  та  освітні  нормативні  документи  України,  Національна  доктрина  розвитку  освіти  України, Закони України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, “Про мови”, а також керівні законодавчі акти і інструктивно-методичні документи.

        Внутрішні нормативні документи, що регламентують діяльність школи:

- статут  школи,  

- правила внутрішнього трудового розпорядку.  

        З вересня 2008 р. учні п’ятих класів  відповідно до нормативних документів, крім основної англійської, почали вивчати другу іноземну мову – німецьку.

         Основним  напрямками роботи школи  у 2007-2008 н. р. були:  вивчення  історії  рідного  краю,  ознайомлення  учнів з  культурною  спадщиною  українського  народу,  з  народними  традиціями,  формування  в учнів  кращих  якостей  національного  характеру,  виховання    громадянина  України;  використання  сучасних  інформаційних  технологій  в  управлінській  діяльності  та  навчально-виховному  процесі  загальноосвітньої  школи.

        Сьогодні загальноосвітня школа "Дивосвіт" з поглибленим вивченням англійської мови – це сучасні навчально-виховні технології, досвідчений викладацький колектив однодумців, дружня атмосфера і високий рівень знань.